Historie ostrova Mallorca

Historie ostrova Mallorca sahá až do paleolitického období – z této doby pocházejí první archeologické památky. Od druhého století před naším letopočtem byl ostrov okupován Římany. V té době byla také založena města Alcúdia a Palma a na ostrově se rozmohlo zemědělství – pěstování oliv a vinné révy – a dolování soli. V pátém století ostrov anektovali Vandalové a později se stal součástí byzantské říše. Z této doby pochází také většina obdivovaných sakrálních památek na ostrově. Až do první poloviny třináctého století byl ostrov pod nadvládou Arabů a teprve v roce 1229 byl Jakubem I. Aragonským připojen opět ke španělskému království. Za vlády jeho syna byla Mallorca samostatným královstvím a později se stala španělskou provincií. Ostrov sehrál významnou roli i ve španělské občanské válce roku 1936, kdy se odehrála bitva o Mallorku mezi oběma znepřátelenými stranami. Po druhé světové válce se pak ostrov stal centrem cestovního ruchu. V padesátých a šedesátých letech zde propukl cestovatelský boom, který přetrval prakticky až dodnes. Pro srovnání, v roce 1960 sem zavítalo půl milionu návštěvníků, v roce 1997 to bylo už přes šest milionů a o deset let později už dvaadvacet milionů.